Επιστημονικό Έργο

Ο Dr. Διονύσης Πικραμένος έχει αναπτύξει μεγάλο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

Για το λόγο αυτό ανακηρύχτηκε:

 • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992
 • Honorary Lecturer Πανεπιστημίου Λονδίνου το 1994

Citations (Αναφορές): 247

Οι δημοσιευμένες εργασίες του Dr. Διονύση Πικραμένου έχουν μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 247 φορές, ως πηγές γνώσης από άλλους ερευνητές ιατρούς για το δικό τους επιστημονικό έργο.
Πηγη: Scopus - Elsevier (1995-2014)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διδακτορική Διατριβή από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, το 1992, με βαθμό Λίαν Καλώς.
ΘΕΜΑ:
Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ο Dr. Διονύσης Πικραμένος έχει συμμετάσχει σε:

 • 70 Διεθνή και Ελληνικά σεμινάρια
 • 40 Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια

τόσο ως σύνεδρος όσο και σαν ομιλητής, εκπαιδευτής και πρόεδρος.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Κυτταρολογική και ανοσοιστοχημική μελέτη κακοήθων κύτταρων από καλλιέργειες διηθητικού καρκινώματος ουροδόχου κύστεως με σκοπό το προσδιορισμό προγνωστικών παραγόντων της νόσου
  A cytologic, ultrastructural and immunocytochemical comparison of tumor cells and cell cultures originating in invasive bladder carcinoma
  Logothetou-Rella H, Karayiannis A, Vamvassakis E, Livaditou A, Pikramenos D, Nesland JM, Dimopoulos C.
  Eur Urol. 1992;21(2):146-50

 • Μελέτη του επιπέδου νιτροζαμινών στα ούρα ατόμων με διάμεση κυστίτιδα και ατόμων που έχουν υποβληθεί σε κυστοεπλαστική και η σχέση τους με την πιθανότητα ανάπτυξης κακοηθείας
  The source of urinary nitrosamines in patients with enterocystoplasties
  Creagh TA, Picramenos D, Smalley ET, Walters CL, Mundy AR.
  Br J Urol. 1997 Jan;79(1):28-31

 • Μελέτη της συγκέντρωση του σεληνίου στον ορό υγιών Ελλήνων
  Selenium concentration in serum of healthy Greek adults
  Van Cauwenbergh R, Robberecht H, Deelstra H, Picramenos D, Kostakopoulos A.
  J Trace Elem Electrolytes Health Dis. 1994 Jun;8(2):99-109. Review

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Augmentation and substitution cystoplasty in vesicourethral dysfunction
  Pikramenos D. and Mundy A.R.
  Κεφάλαιο στο βιβλίο: Ουροδυναμική και Νευροουρολογία
  Χ.Θεοδώρου
  Εκδόσεις Παριζιάνος 1999

 • Στοιχεία Ουροδυναμικής
  Α.Κωστακόπουλος, Δ.Πικραμένος
  Μετάφραση του Urodynamics made easy των Chapple and Christmas
  Εκδόσεις Πασχαλίδη 1994

 • Φυσιολογία του νεφρού
  Α.Κωστακόπουλος
  Εκδόσεις Πασχαλίδη 1993

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά την μακροχρόνια πορεία του ο Dr. Διονύσης Πικραμένος έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης:

 • Φοιτητών Ιατρικής
 • Φοιτητών Νοσηλευτικής
 • Νοσηλευτικού Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Dr. Διονύσης Πικραμένος έχει ανακοινώσει:

 • 75 επιστημονικές εργασίες σε Ελληνικά Συνέδρια
 • 27 επιστημονικές εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο Dr. Διονύσης Πικραμένος έχει δημοσιεύσει:

 • 40 επιστημονικές εργασίες σε Ελληνικά Περιοδικά
 • 28 επιστημονικές εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά:
   • Non functioning adrenocortical carcinoma. A rare case
    ...Pikramenos D. and al.
    Acta Urol Belg. 1992;60(1):107-9

   • A cytologic, ultrastructural and immunocytochemical comparison of tumor cells and cell cultures originating in invasive bladder carcinoma
    ...Pikramenos D. and al.
    Eur Urol. 1992;21(2):146-50

   • Malignant schwannoma of the adrenals. A rare case
    ...Pikramenos D. and al.
    Acta Urol Belg. 1991;59(1):129-32

   • Primary transitional cell carcinoma of anterior male urethra. A rare case
    ...Pikramenos D. and al.
    Acta Urol Belg. 1991;59(3):109-11

   • Primary localized amyloidosis of the urinary bladder
    ...Pikramenos D. and al.
    Acta Urol Belg. 1991;59(3):105-8

   • Tuberculosis of the prostate
    ...Pikramenos D. and al.
    Int Urol Nephrol. 1998;30(2):153-7. Review

   • Contribution of transcutaneous ultrasonography to the evaluation of urethral strictures
    ...Picramenos D. and al.
    Int Urol Nephrol. 1998;30(1):85-9

   • Chemotherapy with methotrexate, vinblastine, epirubicin and carboplatin (Carbo-MVE) in transitional cell urothelial cancer
    A Hellenic Co-Operative Oncology Group study
    ...Picramenos D. and al.
    Eur Urol. 1997;31(4):420-7

   • The source of urinary nitrosamines in patients with enterocystoplasties
    ...Picramenos D.
    Br J Urol. 1997 Jan;79(1):28-31

   • Complications of renal angiomyolipomas: CT evaluation
    ...Picramenos D. and al.
    Abdom Imaging. 1996 Jul-Aug;21(4):357-60

   • One-session bilateral ureteroscopy: is it safe in selected patients?
    ...Picramenos D. and al.
    Int Urol Nephrol. 1996;28(4):481-4

   • Extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy for bladder stones
    ...Picramenos D. and al.
    Int Urol Nephrol. 1996;28(2):157-61

   • Extracorporeal shock wave lithotripsy for renal stones in children
    ...Picramenos D. and al.
    Urol Int. 1996;56(2):86-9

   • Fournier's gangrene: etiology, treatment, and complications]
    ...Picramenos D. and al.
    Prog Urol. 1995 Nov;5(5):701-5. French

   • Ureteroscopy under local anesthesia with or without intravenous analgesia]
    ...Picramenos D. and al.
    Prog Urol. 1995 Sep;5(4):548-50. French

   • Ileoneobladder-enteric fistula: a rare early post-operative complication treated conservatively
    ...Picramenos D. and al.
    Br J Urol. 1995 Sep;76(3):407-8. No abstract available

   • The contribution of the obturator nerve block in the transurethral resection of bladder tumors
    ...Picramenos D. and al.
    Acta Urol Belg. 1995 Sep;63(3):51-4

   • Stimulation of the obturator nerve during extracorporeal shock wave lithotripsy
    ...Picramenos D. and al.
    Int Urol Nephrol. 1995;27(5):515-9

   • A rare case of gigantic calyx dilatation manifested as renal ectopia
    ...Picramenos D. and al.
    Int Urol Nephrol. 1995;27(4):365-7

   • Is cystoplasty a safe alternative to urinary diversion in patients requiring renal transplantation?
    ...Picramenos D. and al.
    Eur Urol. 1995;27(2):117-20

   • Subcapsular hematoma due to ESWL: risk factors. A study of 4,247 patients
    ...Picramenos D. and al.
    Urol Int. 1995;55(1):21-4

   • The Swiss lithoclast: an ideal intracorporeal lithotripter ...Picramenos D. and al.
    Urol Int. 1995;55(1):19-20

   • Treatment of stress urinary incontinence by the Raz vaginal colpopexy
    ...Picramenos D. and al.
    Prog Urol. 1994 Dec;4(6):974-6. French

   • Selenium concentration in serum of healthy Greek adults
    ...Picramenos D. and al.
    J Trace Elem Electrolytes Health Dis. 1994 Jun;8(2):99-109. Review

   • Synchronous bilateral multilocular renal cell carcinoma. A rare case
    ...Picramenos D. and al.
    Int Urol Nephrol. 1994;26(2):155-9

   • Extracorporeal shock wave lithotripsy in paraplegic and quadriplegic patients
    ...Picramenos D. and al.
    Int Urol Nephrol. 1994;26(2):151-4
   • Encrusted cystitis: aetiology, clinical aspects and management
    ...Picramenos D. and al.
    Br J Urol. 1993 Nov;72(5 Pt 1):571-4

   • Small lesions of the kidney: CT evaluation comparison with ultrasound
    ...Picramenos D. and al.
    Acta Urol Belg. 1990;58(3):73-85

Ιατρείο

Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
210 77 82 572
693 24 69 852

Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη
17:00 - 19:00

E-mail: dionpikramenos@gmail.com