Επιστημονικό Έργο

Στην πολυετή πορεία μας στην Ιατρική έχουμε αναπτύξει μεγάλο συγγραφικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Πικραμένος ολοκλήρωσε την Διδακτορική του Διατριβή και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα τον Καρκίνο του Προστάτη.

Ο Δρ. Διονύσιος Πικραμένος ολοκλήρωσε την Διδακτορική του Διατριβή και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα τον Καρκίνο της Κύστης.

Συνολικά έχουμε πάνω από 300 Βιβλιογραφικές Αναφορές (Citations), σε επιστημονικά άρθρα από συναδέλφους όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Έχουμε δημοσιεύσει πάνω από 40 εργασίες σε ελληνικά περιοδικά και πάνω από 35 εργασίες σε διεθνή περιοδικά.

Ακόμα, έχουμε ανακοινώσει συνολικά πάνω από 90 επιστημονικές εργασίες σε Ελληνικά Συνέδρια και πάνω από 30 σε Διεθνή Συνέδρια Ουρολογίας.

Επίσης, έχουμε συμμετάσχει σε πάνω από 80 Διεθνή και Ελληνικά σεμινάρια αλλά και σε πάνω από 50 Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, τόσο ως σύνεδροι όσο και σαν ομιλητές, εκπαιδευτές και πρόεδροι.

Τέλος, είχαμε ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και ειδικευόμενων Ιατρών.

Διεθνείς Δημοσιεύσεις

Liposarcoma of the Spermatic Cord Mimicking an Inguinal Hernia: A Case Report and Literature Review
Cureus. 2022 August; 14(8): e28269

A Rare Case of an Intermittent Urinary Catheter Discovered Inside a Bladder
Cureus. 2022 July; 14(7): e26736

The Effects of Method of Anaesthesia on the Safety and Effectiveness of Radical Retropubic Prostatectomy
Arch Ital Urol Androl. 2022 Dec 27;94(4):396-400

Post Radical Prostatectomy Erectile Dysfunction. A Single Centre Experience
Cureus. 2023 February; 15(2): e34601

Giant Bladder Stone: A Case Report
Cureus. 2022 May;14(5):e25439

Infliximab-biosimilar induced DILI – A case report
Cureus. 2022 December; 14(12): e32525

Post-polypectomy coagulation syndrome: a tricky to diagnose hot snare problem that can be eliminated thanks to cold snare revolution
Arch Clin Cases. 2022; 9(4):170-172

Cytoreductive nephrectomy for synchronous metastatic renal cell carcinoma. Is there enough evidence?
Arch Ital Urol Androl. 2022 Dec 28;94(4):476-485

Non functioning adrenocortical carcinoma. A rare case
Acta Urol Belg. 1992;60(1):107-9

A cytologic, ultrastructural and immunocytochemical comparison of tumor cells and cell cultures originating in invasive bladder carcinoma
Eur Urol. 1992;21(2):146-50

Malignant schwannoma of the adrenals. A rare case
Acta Urol Belg. 1991;59(1):129-32

Primary transitional cell carcinoma of anterior male urethra. A rare case
Acta Urol Belg. 1991;59(3):109-11

Primary localized amyloidosis of the urinary bladder
Acta Urol Belg. 1991;59(3):105-8

Tuberculosis of the prostate
Int Urol Nephrol. 1998;30(2):153-7

Contribution of transcutaneous ultrasonography to the evaluation of urethral strictures
Int Urol Nephrol. 1998;30(1):85-9

Chemotherapy with methotrexate, vinblastine, epirubicin and carboplatin (Carbo-MVE) in transitional cell urothelial cancer. A Hellenic Co-Operative Oncology Group study
Eur Urol. 1997;31(4):420-7

The source of urinary nitrosamines in patients with enterocystoplasties
Br J Urol. 1997 Jan;79(1):28-31

Complications of renal angiomyolipomas: CT evaluation
Abdom Imaging. 1996 Jul-Aug;21(4):357-60

One-session bilateral ureteroscopy: is it safe in selected patients?
Int Urol Nephrol. 1996;28(4):481-4

Extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy for bladder stones
Int Urol Nephrol. 1996;28(2):157-61

Extracorporeal shock wave lithotripsy for renal stones in children
Urol Int. 1996;56(2):86-9

Fournier’s gangrene: etiology, treatment, and complications
Prog Urol. 1995 Nov;5(5):701-5

Ureteroscopy under local anesthesia with or without intravenous analgesia
Prog Urol. 1995 Sep;5(4):548-50

Ileoneobladder-enteric fistula: a rare early post-operative complication treated conservatively
Br J Urol. 1995 Sep;76(3):407-8

The contribution of the obturator nerve block in the transurethral resection of bladder tumors
Acta Urol Belg. 1995 Sep;63(3):51-4

Stimulation of the obturator nerve during extracorporeal shock wave lithotripsy
Int Urol Nephrol. 1995;27(5):515-9

A rare case of gigantic calyx dilatation manifested as renal ectopia
Int Urol Nephrol. 1995;27(4):365-7

Is cystoplasty a safe alternative to urinary diversion in patients requiring renal transplantation?
Eur Urol. 1995;27(2):117-20

Subcapsular hematoma due to ESWL: risk factors. A study of 4,247 patients
Urol Int. 1995;55(1):21-4

The Swiss lithoclast: an ideal intracorporeal lithotripter
Urol Int. 1995;55(1):19-20

Treatment of stress urinary incontinence by the Raz vaginal colpopexy
Prog Urol. 1994 Dec;4(6):974-6

Selenium concentration in serum of healthy Greek adults
J Trace Elem Electrolytes Health Dis. 1994 Jun;8(2):99-109

Synchronous bilateral multilocular renal cell carcinoma. A rare case
Int Urol Nephrol. 1994;26(2):155-9

Extracorporeal shock wave lithotripsy in paraplegic and quadriplegic patients
Int Urol Nephrol. 1994;26(2):151-4

Encrusted cystitis: aetiology, clinical aspects and management
Br J Urol. 1993 Nov;72(5 Pt 1):571-4

Small lesions of the kidney: CT evaluation comparison with ultrasound
Acta Urol Belg. 1990;58(3):73-85

Non functioning adrenocortical carcinoma. A rare case
Acta Urol Belg. 1992;60(1):107-9

A cytologic, ultrastructural and immunocytochemical comparison of tumor cells and cell cultures originating in invasive bladder carcinoma
Eur Urol. 1992;21(2):146-50

Malignant schwannoma of the adrenals. A rare case
Acta Urol Belg. 1991;59(1):129-32

Primary transitional cell carcinoma of anterior male urethra. A rare case
Acta Urol Belg. 1991;59(3):109-11

Primary localized amyloidosis of the urinary bladder
Acta Urol Belg. 1991;59(3):105-8

Tuberculosis of the prostate
Int Urol Nephrol. 1998;30(2):153-7

Contribution of transcutaneous ultrasonography to the evaluation of urethral strictures
Int Urol Nephrol. 1998;30(1):85-9

Chemotherapy with methotrexate, vinblastine, epirubicin and carboplatin (Carbo-MVE) in transitional cell urothelial cancer. A Hellenic Co-Operative Oncology Group study
Eur Urol. 1997;31(4):420-7

The source of urinary nitrosamines in patients with enterocystoplasties
Br J Urol. 1997 Jan;79(1):28-31

Complications of renal angiomyolipomas: CT evaluation
Abdom Imaging. 1996 Jul-Aug;21(4):357-60

One-session bilateral ureteroscopy: is it safe in selected patients?
Int Urol Nephrol. 1996;28(4):481-4

Extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy for bladder stones
Int Urol Nephrol. 1996;28(2):157-61

Extracorporeal shock wave lithotripsy for renal stones in children
Urol Int. 1996;56(2):86-9

Fournier’s gangrene: etiology, treatment, and complications
Prog Urol. 1995 Nov;5(5):701-5

Ureteroscopy under local anesthesia with or without intravenous analgesia
Prog Urol. 1995 Sep;5(4):548-50

Ileoneobladder-enteric fistula: a rare early post-operative complication treated conservatively
Br J Urol. 1995 Sep;76(3):407-8

The contribution of the obturator nerve block in the transurethral resection of bladder tumors
Acta Urol Belg. 1995 Sep;63(3):51-4

Stimulation of the obturator nerve during extracorporeal shock wave lithotripsy
Int Urol Nephrol. 1995;27(5):515-9

A rare case of gigantic calyx dilatation manifested as renal ectopia
Int Urol Nephrol. 1995;27(4):365-7

Is cystoplasty a safe alternative to urinary diversion in patients requiring renal transplantation?
Eur Urol. 1995;27(2):117-20

Subcapsular hematoma due to ESWL: risk factors. A study of 4,247 patients
Urol Int. 1995;55(1):21-4

The Swiss lithoclast: an ideal intracorporeal lithotripter
Urol Int. 1995;55(1):19-20

Treatment of stress urinary incontinence by the Raz vaginal colpopexy
Prog Urol. 1994 Dec;4(6):974-6

Selenium concentration in serum of healthy Greek adults
J Trace Elem Electrolytes Health Dis. 1994 Jun;8(2):99-109

Synchronous bilateral multilocular renal cell carcinoma. A rare case
Int Urol Nephrol. 1994;26(2):155-9

Extracorporeal shock wave lithotripsy in paraplegic and quadriplegic patients
Int Urol Nephrol. 1994;26(2):151-4

Encrusted cystitis: aetiology, clinical aspects and management
Br J Urol. 1993 Nov;72(5 Pt 1):571-4

Small lesions of the kidney: CT evaluation comparison with ultrasound
Acta Urol Belg. 1990;58(3):73-85

Βραβεύσεις

Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης
Concurrent Matrix and Struvite Lithiasis: Presentation of 2 Cases and Their Management
25ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 6-9 Οκτ 2022, Αθήνα, Ελλάδα

Υποτροφίες

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ο Διονύσιος Πικραμένος έλαβε, μετά από γραπτές εξετάσεις, υποτροφία για μετεκπαίδευση στο Κing’s College London

Συγγραφή Βιβλίων

Augmentation and Substitution Cystoplasty in Vesicourethral Dysfunction
Pikramenos D. and Mundy A.R.
Κεφάλαιο στο βιβλίο: Ουροδυναμική και Νευροουρολογία
Χ.Θεοδώρου
Εκδόσεις Παριζιάνος 1999

Στοιχεία Ουροδυναμικής
Α. Κωστακόπουλος, Δ. Πικραμένος
Εκδόσεις Πασχαλίδη 1994

Φυσιολογία του νεφρού
Α. Κωστακόπουλος (Δ.Πικραμένος)
Εκδόσεις Πασχαλίδη 1993

Φιλανθρωπικό Έργο

Μονάδα Ιατρικής Φροντίδας, Κοινότητα Εκούμφι, Δημοκρατία της Γκάνας, Αφρική

Σε συνεργασία με την φιλανθρωπική οργάνωση Global Brigades, ταξιδέψαμε στην Κοινότητα Εκούμφι στην Γκάνα. Εκεί, μας δόθηκε η ευκαιρία να εγκαταστήσουμε μία κινητή μονάδα ιατρικής φροντίδας. Με την επιτυχημένη λειτουργία της, καταφέραμε να προσφέρουμε, στους κατοίκους της κοινότητας, βασικές ιατρικές υπηρεσίες, εμβολιασμούς και βασικές ιατρικές εξετάσεις. Απώτερος στόχος της αποστολής ήταν η εξοικείωση του πληθυσμού με την δυτική ιατρική. Πολλοί από τους κατοίκους δεν είχαν έρθει ποτέ στην ζωή τους, σε επαφή με ιατρό. Επίσης προσφέραμε καθαρό νερό, φάρμακα και άλλες προμήθειες στους κατοίκους, αλλά είχαμε και την ευκαιρία να διδάξουμε, μέσω σεμιναρίων, βασικές μεθόδους υγιεινής και προφύλαξης.

Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Μυελού των Οστών, Αθήνα, Ελλάδα

Σε συνεργασία με την Βlood-e και την Ελπίδα, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος στην οργάνωση και τον συντονισμό μιας ημερίδας αιμοδοσίας, αλλά και την καταγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η διεξαγωγή της εκδήλωσης έγινε με την βοήθεια του Σύλλογου Αποφοίτων της Σχολής Μωραΐτη. Στόχος μας ήταν, όχι μόνο η συμμετοχή αιμοδοτών και δοτών μυελού των οστών αλλά και η ενημέρωση του κοινού για τις ανάγκες που υπάρχουν στις μονάδες αιμοδοσίας της χώρας, τα μητρώα δοτών μυελού των οστών αλλά και των μεταμοσχεύσεων οργάνων. Μάθε πως μπορείς να βοηθήσεις

Εμβολιασμός Παιδιών και Εφήβων στην Ανατολική Θράκη, Ελλάδα

Σε συνεργασία με την Αποστολή Άνθρωπος και την Σχολή Μωραΐτη, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος στην οργάνωση και τον συντονισμό μίας διήμερης εκδήλωσης, με στόχο την συλλογή χρημάτων για τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων στην ανατολική Θράκη. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκδήλωσης αυτής, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρουμε βοήθεια, σε κοινότητες της Ελλάδος με ευπαθείς πληθυσμούς και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Ιατρική Αποστολή σε Ακριτικά Νησιά, Αιγαίο, Ελλάδα

Μαζί με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό, μας δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψουμε και να οργανώσουμε μία κινητή ιατρική μονάδα, με στόχο την παροχή φροντίδας σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Μπορέσαμε να προσφέρουμε βασικές ιατρικές υπηρεσίες, εξετάσεις αλλά και ενημέρωση των κατοίκων σε νησιά του Αιγαίου, που αδυνατούν να στελεχωθούν με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κάτοικοι των νησιών αυτών χρειάζεται να ταξιδέψουν με πλοίο μέχρι και για τις πιο βασικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα, πολλές φορές, επείγοντα περιστατικά να μην μπορούν να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Εάν είστε κάτοικος κάποιας περιοχής που δεν έχετε πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να προσφέρουμε τις υπηρεσίας μας μέσω τηλεϊατρικής.

Ολυμπιακοί Αγώνες, Παραολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 2004, Ελλάδα

Κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004, είχαμε την τιμή να συμμετάσχουμε ως εθελοντές στην διεξαγωγή των αγώνων. Μας δώθηκε η ευκαιρία να βοηθήσουμε στην οργάνωση, διεξαγωγή αγωνισμάτων και στην ολοκλήρωση των αγώνων αλλά και να προσφέρουμε πολύτιμη βοήθεια σε αθλητές των παραολυμπιακών αγώνων κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους στα αγωνίσματα.